اعلانات سایت

اطلاعیه زمان آزمون درس نقش اجتماعي تربيتي معلم از دروس پودمان سوم

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در

به اطلاع مهارت آموزان محترم شرکت کننده در دوره پودمان سوم می رساند: آزمون درس نقش اجتماعي تربيتي معلم روز جمعه 1399/09/07 در بازه زمانی ساعت 21 تا 22:20  به مدت 40 دقیقه برگزار می گردد.

اطلاعیه درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در

به اطلاع مهارت آموزان استخدامی می رساند کلاسهای درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره یکشنبه و سه شنبه هفته جاری ساعت 16 تا 18 برگزار می گردد.

اطلاعیه برنامه آزمون‌ درس آموزش تلفیقی

از رضا عمادی در

به اطلاع می رساند:

آزمون درس آموزش تلفیقی

  در روز پنجشنبه پانزدهم آبان ماه  از ساعت 18 الی 20:30 برگزار خواهد شد

موضوعات مورد بحث قدیمی‌تر...