اعلانات سایت

برنامه جدید پودمان 2 معلمین حق التدریسی سری اول سال 1399

از رضا عمادی در


با توجه به تداخل در زمان کلاس و افطار در ماه مبارک رمضان و درخواست برخی از معلمین و اساتید طبق برنامه جدید کلاسها برگزار می گردد.

برنامه جدید پودمان 1 معلمین حق التدریسی سری دوم سال 1399

از رضا عمادی در

با توجه به تداخل در زمان کلاس و افطار در ماه مبارک رمضان و درخواست برخی از معلمین و اساتید طبق برنامه جدید کلاسها برگزار می گردد.

اطلاعیه مربوط به غایبین پودمان اول سری اول استخدامی حق التدریسی 1399

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در

به اطلاع مهارت آموزان استخدامی حق التدریسی سری اول 1399 که درکلیه دروس پودمان اول غایب بوده اند می رساند. از آنجاییکه با توجه به دستورالعمل ابلاغی وزارت آموزش و پرورش، شرط شرکت در امتحانات، حضور حداقل 12 ساعت در  جلسات درسی می باشد. با پیگیری های انجام شده و اخذ مجوز از وزارت آموزش و پرورش مقرر شد این افراد دوره مذکور را با درسهای پودمان اول گروه 18 سری دوم حق التدریسان بگذرانند. بدیهی است تجدید دوره این عزیزان شامل اضافه شهریه 300 هزار تومانی گردیده که در مراحل بعدی ثبت نام در پودمان ها از ایشان اخذ خواهد گردید. در ضمن نام کاربری و رمز ورود برای این افراد هر دو شماره دانشجویی می باشد.

موضوعات مورد بحث قدیمی‌تر...