اعلانات سایت

اطلاعیه آزمون پودمان دوم سری اول معلمان حق التدریسی و مهارت آموزان ماقبل

از محمدجواد حاجي قاسمي در

احتراما به اطلاع می رساند که آزمون پودمان دوم معلمان حق التدریسی سری اول و مهارت آموزان ماقبل از تاریخ 1400/03/31 لغایت 1400/04/04 برگزار می گردد. لذا شرکت کنندگان در این پودمان بایستی به آزمون های پودمان دوم سری اول اضافه شده باشند. در صورت مغایرت فقط درخواست مشکل خود را به همراه مشخصات دانشجویی به آدرس الکترونیکی: maharat@sru.ac.ir ارسال فرمایید 

tag ها:

برنامه نهایی پودمان دوم سری دوم استخدامی حق التدریسین 1399

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در

برنامه نهایی هفتگی دروس پودمان دوم سری دوم استخدامی حق التدریسین 1399 در فایل پی دی اف پیوستی اعلام می گردد.

(توسط محمدجواد حاجي قاسمي ویرایش شد - زمان اصلی طرح مطلب دوشنبه، 17 خرداد 1400، 3:12 عصر بوده است)

(توسط محمدجواد حاجي قاسمي ویرایش شد - زمان اصلی طرح مطلب دوشنبه، 17 خرداد 1400، 3:12 عصر بوده است)

موضوعات مورد بحث قدیمی‌تر...