اعلانات سایت

اطلاعیه آزمون مجدد

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در

به اطلاع آندسته از مهارت آموزان که مطابق اطلاعیه‌های قبلی طبق شرایط ثبت نام در آزمون مجدد تکدرس ثبت نام کرده اند، می رساند:

آزمون مجدد دروس از روز چهارشنبه مورخ 1400/06/31 روزانه دو درس برگزار می شود. مهارت آموزان باید با مراجعه به سامانه آموزش الکترونیکی در میزکار خود وارد آزمون مجدد شده و در زمان مشخص شده در آزمون شرکت نمایند.

افرادی از مهارت آموزان سالهای ماقبل 1399 که تکدرس ثبت نام کرده و در طی دوره نمره قبولی آن درس را کسب کرده اند نیازی به شرکت در آزمون مجدد آن درس ندارند.

همچنین افرادی که قبلا نمره قبولی درس را کسب کرده اند و در سامانه گلستان ثبت شده است، نیاز به آزمون مجدد ندارند.

سوالات آزمون برخی درس ها هنوز بارگذاری نشده است و به مرور بارگذاری خواهد شد. از تماس تلفنی در این رابطه خودداری فرمایید.

اطلاعیه مهلت ثبت نام تکدرس برای آزمون مجدد

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در

به اطلاع آندسته از مهارت آموزان که مطابق اطلاعیه قبلی شرایط ثبت نام در آزمون مجدد را دارند، می رساند:

درخواست اعتراضات مهارت آموزان رسیدگی شده و نمرات نهایی در سامانه گلستان ثبت شده است، لذا افرادی که نمره قبولی کسب نکرده اند، تا پایان روز دوشنبه مورخ 1400/06/29 مهلت دارند، نسبت به ثبت نام تکدرس اقدام نمایند. 

موضوعات مورد بحث قدیمی‌تر...