اعلانات سایت

اطلاعیه

از رضا عمادی در
قابل توجه مهارت آموزان:
در صورت اضافه شدن درس جدید به دروس خود در سامانه، احیانا اگر نمره قبلی برخی دروس را قبلا کسب کرده اید، نیازی به شرکت مجدد در کلاس آن درس نیست و فقط در کلاس درسهای افتاده خود شرکت نمایید.
موضوعات مورد بحث قدیمی‌تر...