اعلانات سایت

جلسه چهارم پرسش و پاسخ بر خط درس فلسفه تعلیم و تربیت رسمي و عمومي در جمهوري اسلامي ايران

جلسه چهارم پرسش و پاسخ بر خط درس فلسفه تعلیم و تربیت رسمي و عمومي در جمهوري اسلامي ايران

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

به اطلاع می رساند جلسه چهارم پرسش و پاسخ برخط درس فلسفه تعلیم و تربیت رسمي و عمومي در
جمهوري اسلامي ايران استاد حسنی روز یکشنبه 1399/04/08 ساعت 15 تا 17 برگزار می گردد.