اعلانات سایت

اطلاعیه آزمون درس اصول و روشهای یاددهی و یادگیری

اطلاعیه آزمون درس اصول و روشهای یاددهی و یادگیری

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

به اطلاع مهارت آموزانی که در آزمون این درس نمره قبولی کسب نکرده اند می رساند:

تکلیف قبلی این درس مربوط به آزمون اول بوده و با توجه به نمره های کسب شده در آزمون دوم  تکرار آن ساعت 17 روز شنبه 1399/05/25 انجام می شود. در صورت نیاز به تکلیف مربوط به آزمون آخر، از طرف استاد ارائه خواهد شد.

افرادی که در آزمون دوم نمره 12 به بالا از آزمون کسب کرده اند نیازی به آزمون مجدد ندارند.