اعلانات سایت

اصلاح برنامه دروس آموزش تلفقی و ایمنی، بهداشت محیط پودمان سوم

اصلاح برنامه دروس آموزش تلفقی و ایمنی، بهداشت محیط پودمان سوم

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

به اطلاع مهارت آموزان استخدامی وزارت آموزش و پرورش می رساند. برنامه اجرای درس آموزش تلفیقی در روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 18 الی 20 و برنامه درس ایمنی و بهداشت محیط در روزهای یکشنبه ساعت 20 الی 22 اجرا می گردد.