اعلانات سایت

اطلاعیه

اطلاعیه

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

ضمن عرض عذرخواهی در ارتباط با تکرار مشکل آزمون دیروز برای تعدادی از مهارت آموزان به اطلاع می رساند جهت رفع مشکل و برگزاری موفق آزمون دانشگاه در حال دسته بندی مهارت آموزان جهت ورود به آزمون می باشد. خواهشمند است از تماس تلفنی اجتناب فرمایید. تا لحظاتی دیگر دسته بندی ورود به آزمون از طریق اطلاعیه اعلام می گردد.