اعلانات سایت

گروه بندی آزمون روز سه شنبه 1399/04/17

گروه بندی آزمون روز سه شنبه 1399/04/17

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

به اطلاع می رساند برای آزمون روز سه شنبه 1399/04/17 گروه بندی انجام شده است.

گروه اول از شماره دانشجویی 3989015001 تا 3989015900 بعلاوه مهارت آموزانی که از سالهای قبل این درس برایشان باقی مانده است.

گروه دوم از شماره دانشجویی 3989015901 تا شماره 3989017067 هستند.

برنامه آزمون گروه اول از 8 صبح تا 9:45 بوده و مدت آن 40 دقیقه است.

برنامه آزمون گروه دوم از 10 صبح تا 11:45 بوده و مدت آن 40 دقیقه است.

برای هر کاربر فقط آزمون مربوط به گروه خودش باید قابل مشاهده باشد.

خواهشمند است اعضای هر گروه تا قبل از شروع آزمون زمانبندی آزمون را ملاحظه فرمایند و هر گونه مشکلی را اطلاع دهند تا برطرف شود. موقع آزمون تا حد امکان فقط گروهی که آن ساعت آزمون دارند وارد سامانه شوند.