اعلانات سایت

اطلاعیه درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره

اطلاعیه درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

به اطلاع مهارت آموزان استخدامی می رساند کلاسهای درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره یکشنبه و سه شنبه هفته جاری ساعت 16 تا 18 برگزار می گردد.