اعلانات سایت

اطلاعیه زمان آزمون درس نقش اجتماعي تربيتي معلم از دروس پودمان سوم

اطلاعیه زمان آزمون درس نقش اجتماعي تربيتي معلم از دروس پودمان سوم

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

به اطلاع مهارت آموزان محترم شرکت کننده در دوره پودمان سوم می رساند: آزمون درس نقش اجتماعي تربيتي معلم روز جمعه 1399/09/07 در بازه زمانی ساعت 21 تا 22:20  به مدت 40 دقیقه برگزار می گردد.