اعلانات سایت

اطلاعیه (1) آزمون مجدد پودمان 1، 2 و 3

اطلاعیه (1) آزمون مجدد پودمان 1، 2 و 3

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

به اطلاع مهارت آموزان آزمون استخدامی سال 1398 و سالهای ماقبل می‌رساند:

آزمون مجدد دروس پودمان های 1،2 و 3 برای آن دسته از افرادی که موفق به کسب نمره قبولی نشده اند و یا در تعدادی از دروس این دوره ها موفق به شرکت در آزمون نشده اند از 1399/09/20 تا 1399/09/30  برنامه ریزی و برگزار خواهد شد. افرادی که در پودمان های آموزشی اصلا شرکت نکرده اند یا موفق به گذراندن هیچ یک از دروس پودمان های 1 و 2 نشده اند، الزاما باید به همراه قبول شدگان آزمون سال 1399 تجدید دوره شوند.