اعلانات سایت

اطلاعیه درس آموزش تلفیقی

اطلاعیه درس آموزش تلفیقی

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

به اطلاع مهارت آموزان شرکت کننده در درس آموزش تلفیقی پودمان سوم می رساند:

نمره درس توسط اساتید محترم در سامانه بارگذاری شده است. مهلت اعتراض به نمرات تا ظهر چهارشنبه اعلام شده است و پس از آن هیچگونه اعتراضی قابل پذیرش نیست.

نمرات را در بخش نمرات مطابق تصویر زیر می توانید ملاحظه فرمایید.

نحوه ملاحظه نمره