اعلانات سایت

اطلاعیه زمان آزمون درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره از دروس پودمان سوم

اطلاعیه زمان آزمون درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره از دروس پودمان سوم

از محمدجواد حاجي قاسمي در
Number of replies: 0

به اطلاع مهارت آموزان محترم شرکت کننده در دوره پودمان سوم می رساند: آزمون درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره روز دوشنبه 1399/09/17 راس ساعت 20 برگزار می گردد.