اعلانات سایت

ثبت نمرات پودمان 1 و 2 در سامانه گلستان

ثبت نمرات پودمان 1 و 2 در سامانه گلستان

از رضا عمادی در
Number of replies: 0

به اطلاع مهارت آموزان میرساند :

نمرات پودمان 1 و 2 در سامانه گلستان ثبت شده است  لطفا مراجعه نموده و چنانچه  مغایرتی در نمرات باشد از طریق ایمیل maharat.sru.ac.ir درخواست ارسال شود در موضوع ایمیل قید شود مربوط به مغایرت نمره در سامانه گلستان می باشد.