اعلانات سایت

اصلاح اطلاعیه زمان آزمون درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره از دروس پودمان سوم

اصلاح اطلاعیه زمان آزمون درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره از دروس پودمان سوم

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

 

به اطلاع مهارت آموزان محترم شرکت کننده در دوره پودمان سوم می رساند: با توجه به درخواست نماینده محترم مهارت آموزان و موافقت استاد محترم آزمون دوم درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره در روز دوشنبه 1399/09/17 راس ساعت 20 کنسل گردید.

و مقرر شد نمرات آزمون اول بعنوان نمره نهایی این درس در سامانه گلستان ثبت شود و  افرادی که نمره قبولی کسب نکرده اند و یا نتوانسته اند در آزمون این درس شرکت کنند می توانند در آزمون مجدد این درس که در آزمونهای مجدد 20 تا 30 آذر برگزار خواهد شد، شرکت نمایند.