اعلانات سایت

اطلاعیه ثبت نمرات پودمان‌های 1، 2 و 3

اطلاعیه ثبت نمرات پودمان‌های 1، 2 و 3

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

به اطلاع مهارت آموزان محترم می رساند: نمرات پودمان‌های 1، 2 و 3 در سامانه گلستان ثبت شده و این نمرات نهایی تمامی دروس می باشد. نمرات قبولی هر درس 12 و معدل قبولی دوره 14 می باشد. لطفا بر این اساس در آزمون مجدد شرکت نمایید.