اعلانات سایت

اطلاعیه: اعلام اسامی دانشپذیرانی که باید در آزمون جبرانی درس" طرح درس نویسی" شرکت کنند.

اطلاعیه: اعلام اسامی دانشپذیرانی که باید در آزمون جبرانی درس" طرح درس نویسی" شرکت کنند.

از محمدجواد حاجي قاسمي در
Number of replies: 0

 لیست اسامی دانشپذیرانی که در درس " طرح درس نویسی" نمره قبولی(نمره 12 و بالاتر) کسب نکرده  و یا موفق به شرکت در آزمون های قبلی این درس نشده اند، و لازم است در آزمون جبرانی این درس شرکت نمایند در فایل پیوست آمده است: 

این درس مربوط به دانشپذیران سال 98 و افرادی از ورودی های سالهای ماقبل 98  که درس کارورزی را پاس نکرده اند،می باشد. 

(توسط رضا عمادی ویرایش شد - زمان اصلی طرح مطلب سه‌شنبه، 18 آذر 1399، 1:52 عصر بوده است)

(توسط مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی ویرایش شد - زمان اصلی طرح مطلب سه‌شنبه، 18 آذر 1399، 1:52 عصر بوده است)

(توسط مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی ویرایش شد - زمان اصلی طرح مطلب سه‌شنبه، 18 آذر 1399، 1:52 عصر بوده است)