اعلانات سایت

اطلاعیه شروع آزمون‌های مجدد

اطلاعیه شروع آزمون‌های مجدد

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

به اطلاع آندسته از مهارت آموزان که لازم است در آزمون مجدد دروس دوره ها شرکت کنند می رساند :

طبق اطلاع رسانی قبلی و هماهنگی با نماینده مهارت آموزان، آزمون دروس از روز جمعه 1399/09/21 هر روز  از ساعت 20 شروع می گردد. مهارت آموزانی که شرایط شرکت در این آزمونها را دارند، دقت داشته باشند که این آخرین فرصت جهت شرکت در آزمون دوره امسال می باشد و دیگر تکرار نخواهد شد.