اعلانات سایت

اطلاعیه آزمون پودمان دوم و سوم

اطلاعیه آزمون پودمان دوم و سوم

by مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی -
Number of replies: 0

به اطلاع آندسته از مهارت آموزان محترم که شرایط اعلام شده از طریق اطلاعیه های قبلی جهت شرکت در آزمون مجدد دروس دوره ها را دارند، می رساند :

 آزمون دروس پودمان دوم و سوم از تاریخ 1399/09/25 تا تاریخ 1399/09/30 برگزار خواهد شد.

لازم به توضیح است که دروس پودمان دوم به صورت تخصصی بوده و هر مهارت آموز باید در آزمون تخصصی رشته مربوط به خود شرکت نماید.

آزمون درس ارزشیابی یادگیری پودمان اول نیز 1399/09/24 برگزار می شود.