اعلانات سایت

اصلاح اطلاعیه ارسال فرمهای کارورزی

اصلاح اطلاعیه ارسال فرمهای کارورزی

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

با توجه به درخواست تعدادی از مهارت آموزان در مورد تمدید مهلت ارسال اصل فرمهای کارورزی به دلیل محدودیتهای رفت و آمد بین شهرهای نارنجی و قرمز کرونایی، محدویت زمانی 1399/09/30 برداشته می شود. با توجه به اینکه اعلام پایان دوره مهارت آموزان در سال جاری منوط به ثبت تمامی نمرات دوره می باشد، مهارت آموزان باید نسبت به ارسال آن در اسرع وقت اقدام نمایند.