اعلانات سایت

نمرات درس کارورزی

نمرات درس کارورزی

از رضا عمادی در
Number of replies: 0

به اطلاع مهارت آموزان محترم می رساند:

نمره وارده شده برای درس کارورزی از 10 نمره درس طرح نویسی  بعلاوه 10 نمره فرم کارورزی ارسال شده می باشد لذا در مورد کسانی که نمره زیر 12 کسب کرده اند به منزله این است که هنوز فرم کارورزی دریافت نشده است و به محض دریافت فرم کارورزی نمره آن اصلاح خواهد شد.