اعلانات سایت

اطلاعیه در مورد مهارت آموزان سال 98 و ماقبل آن

اطلاعیه در مورد مهارت آموزان سال 98 و ماقبل آن

از محمدجواد حاجي قاسمي در
Number of replies: 0

به اطلاع مهارت آموزان سال 98 و ماقبل از آن که موفق به گذراندن برخی از دروس خود نشده اند می رساند:

با توجه به اینکه برای شرکت مجدد در دوره ها می بایست بر اساس مصوبه دانشگاه هزینه پرداخت شود، لذا جهت ثبت نام و واریز وجه بابت دروس باقیمانده خود باید ابتدا از طریق سامانه گلستان اقدام شود.

جهت کسب اطلاع بیشتر فقط به اطلاعیه های درج شده در سایت دانشگاه مراجعه و یا با شماره 22970060 داخلی 2271 تماس حاصل فرمایید.