اعلانات سایت

یادآوری زمان برگزاری آزمون های پودمان اول

یادآوری زمان برگزاری آزمون های پودمان اول

از رضا عمادی در
Number of replies: 0

به اطلاع دانشپذیران و مهارت آموزان محترم می رساند که آزمون دروس پودمان اول از تاریخ 1400/01/15 لغایت 1400/01/20 طبق فایل پیوست در بازه زمانی اعلام شده برگزار می گردد. خواهشمند است فقط در بازه زمانی اعلام شده جهت انجام آزمون به سامانه مراجعه فرمایید.

در ضمن دقت داشته باشید که حرکت در سوالات آزمون آزاد نبوده و هر سوال فقط یکبار در صفحه نمایش داده خواهد شد و برگشت به سوال قبلی مقدور نیست. 

(توسط مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی ویرایش شد - زمان اصلی طرح مطلب شنبه، 14 فروردین 1400، 2:45 عصر بوده است)

(توسط مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی ویرایش شد - زمان اصلی طرح مطلب شنبه، 14 فروردین 1400، 2:45 عصر بوده است)

(توسط مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی ویرایش شد - زمان اصلی طرح مطلب شنبه، 14 فروردین 1400، 2:45 عصر بوده است)

(توسط مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی ویرایش شد - زمان اصلی طرح مطلب شنبه، 14 فروردین 1400، 2:45 عصر بوده است)