اعلانات سایت

اطلاعیه خیلی مهم؛ لطفا توجه بفرمایید.

اطلاعیه خیلی مهم؛ لطفا توجه بفرمایید.

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

به اطلاع مهارت آموزان محترم استخدامی حق التدریسین سری دوم سال 1399 می رساند، کاربری ورودی به سامانه آموزش الکترونیکی این گروه، پس از پایان مهلت ثبت نام در سامانه گلستان در مورخ  1400/01/22، تعریف خواهد شد. لذا تا این تاریخ از هر گونه تماس با مرکز آموزشهای الکترونیکی اجتناب و هر گونه سوال در مورد ثبت نام سامانه گلستان را طبق اطلاعیه از همان حوزه پیگیری فرمایید.