اعلانات سایت

اطلاعیه مربوط به غایبین پودمان اول سری اول استخدامی حق التدریسی 1399

اطلاعیه مربوط به غایبین پودمان اول سری اول استخدامی حق التدریسی 1399

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

به اطلاع مهارت آموزان استخدامی حق التدریسی سری اول 1399 که درکلیه دروس پودمان اول غایب بوده اند می رساند. از آنجاییکه با توجه به دستورالعمل ابلاغی وزارت آموزش و پرورش، شرط شرکت در امتحانات، حضور حداقل 12 ساعت در  جلسات درسی می باشد. با پیگیری های انجام شده و اخذ مجوز از وزارت آموزش و پرورش مقرر شد این افراد دوره مذکور را با درسهای پودمان اول گروه 18 سری دوم حق التدریسان بگذرانند. بدیهی است تجدید دوره این عزیزان شامل اضافه شهریه 300 هزار تومانی گردیده که در مراحل بعدی ثبت نام در پودمان ها از ایشان اخذ خواهد گردید. در ضمن نام کاربری و رمز ورود برای این افراد هر دو شماره دانشجویی می باشد.