اعلانات سایت

برنامه جدید پودمان 2 معلمین حق التدریسی سری اول سال 1399

برنامه جدید پودمان 2 معلمین حق التدریسی سری اول سال 1399

از رضا عمادی در
Number of replies: 0


با توجه به تداخل در زمان کلاس و افطار در ماه مبارک رمضان و درخواست برخی از معلمین و اساتید طبق برنامه جدید کلاسها برگزار می گردد.