اعلانات سایت

تغییر ساعت آزمون پودمان اول معلمان حق التدریسی- سری دوم

تغییر ساعت آزمون پودمان اول معلمان حق التدریسی- سری دوم

از محمدجواد حاجي قاسمي در
Number of replies: 0

پیرو تماس های مکرر همکاران حق التدریسی و درخواست ایشان نسبت به تغییر ساعت آزمون به علت قطعی احتمالی برق؛ ساعت برگزاری آزمون از بازه زمانی(20-19) به بازه زمانی (23-22) تغییر پیدا کرد.

tag ها: