اعلانات سایت

تغییر زمان برگزاری آزمون های پودمان دوم- معلمان حق التدریسی سری اول اسفند 99 و مهارت آموزان بازمانده سنوات قبل از آن

تغییر زمان برگزاری آزمون های پودمان دوم- معلمان حق التدریسی سری اول اسفند 99 و مهارت آموزان بازمانده سنوات قبل از آن

از محمدجواد حاجي قاسمي در
Number of replies: 0

بنا بر درخواست استانداری تهران از دانشگاه های استان تهران طی نامه 4112/2 مورخه 1400/01/31 مبنی بر لغو امتحانات در بازه زمانی دو روز قبل و بعد از برگزاری فرایند انتخابات ریاست جمهوری و همچنین درخواست برخی از مهارت آموزان حق التدریسی حاضر در این دوره ها به عنوان عوامل اجرایی انتخابات؛  شروع برگزاری آزمون های پودمان دوم از 26 خردادماه به 31 تیرماه تغییر می کند و آزمون های پودمان دوم در بازه زمانی1400/03/31 لغایت 1400/04/05 برگزار خواهد گردید.

(توسط مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی ویرایش شد - زمان اصلی طرح مطلب دوشنبه، 10 خرداد 1400، 10:35 صبح بوده است)

tag ها: