اعلانات سایت

برنامه نهایی پودمان دوم سری دوم استخدامی حق التدریسین 1399

برنامه نهایی پودمان دوم سری دوم استخدامی حق التدریسین 1399

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

برنامه نهایی هفتگی دروس پودمان دوم سری دوم استخدامی حق التدریسین 1399 در فایل پی دی اف پیوستی اعلام می گردد.

(توسط محمدجواد حاجي قاسمي ویرایش شد - زمان اصلی طرح مطلب دوشنبه، 17 خرداد 1400، 3:12 عصر بوده است)

(توسط محمدجواد حاجي قاسمي ویرایش شد - زمان اصلی طرح مطلب دوشنبه، 17 خرداد 1400، 3:12 عصر بوده است)