اعلانات سایت

اطلاعیه آزمون پودمان دوم سری اول معلمان حق التدریسی و مهارت آموزان ماقبل

اطلاعیه آزمون پودمان دوم سری اول معلمان حق التدریسی و مهارت آموزان ماقبل

از محمدجواد حاجي قاسمي در
Number of replies: 0

احتراما به اطلاع می رساند که آزمون پودمان دوم معلمان حق التدریسی سری اول و مهارت آموزان ماقبل از تاریخ 1400/03/31 لغایت 1400/04/04 برگزار می گردد. لذا شرکت کنندگان در این پودمان بایستی به آزمون های پودمان دوم سری اول اضافه شده باشند. در صورت مغایرت فقط درخواست مشکل خود را به همراه مشخصات دانشجویی به آدرس الکترونیکی: maharat@sru.ac.ir ارسال فرمایید 

tag ها: