اعلانات سایت

برنامه هفتگی دوره مهارت آموزي معرفی شدگان نهائی استخدام معلمین حق التدریسی سری سوم در سال 1399 در رشته‌هاي فني و حرفه‌اي

برنامه هفتگی دوره مهارت آموزي معرفی شدگان نهائی استخدام معلمین حق التدریسی سری سوم در سال 1399 در رشته‌هاي فني و حرفه‌اي

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

برنامه هفتگی دوره مهارت آموزي معرفی شدگان نهائی استخدام معلمین حق التدریسی سری سوم در سال 1399 در رشته‌هاي فني و حرفه‌اي که از روز شنبه 1400/04/05 شروع می شود به صورت فایل پیوست اعلام می گردد.