اعلانات سایت

اطلاعیه(3) : اعلام برنامه زمانی اجرای دروس پودمان سوم مهارت آموزان استخدامی وزارت آموزش و پرورش

اطلاعیه(3) : اعلام برنامه زمانی اجرای دروس پودمان سوم مهارت آموزان استخدامی وزارت آموزش و پرورش

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

برنامه زمانی اجرای پودمان سوم مطابق فایل پیوست اعلام می گردد. پودمان سوم مهارت آموزان استخدامی وزارت آموزش و پرورش طبق برنامه اعلام شده به صورت تلفیقی (کلاس های آنلاین و محتوی آفلاین) از 1 مهرماه تا 30 آبانماه 1399 اجرا می گردد. نحوه ارزیابی دوره ها توسط اساتید محترم و به صورت مستمر انجام خواهد شد.