اعلانات سایت

اطلاعیه آزمون مجدد روز جمعه 1399/04/20

اطلاعیه آزمون مجدد روز جمعه 1399/04/20

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

اطلاعیه آزمون مجدد درس ارزشیابی یادگیری برای پذیرفته شدگان نهايي آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش

براساس درخواست تعدادی از مهارت آموزان که در ورود به سامانه و پاسخگویی به سوالات این درس برایشان مشکل ایجاد شده بود، کمیته برگزار کننده آزمون تصمیم به برگزاری مجدد آزمون این درس گرفته است.

برای آزمون این درس نیز گروه بندی انجام شده است.

آزمون روز جمعه 1399/04/20 انجام می شود.

گروه اول از شماره دانشجویی 3989015001 تا 3989015900 بعلاوه مهارت آموزانی که از سالهای قبل این درس برایشان باقی مانده است.

گروه دوم از شماره دانشجویی 3989015901 تا شماره 3989017067 هستند.

برنامه آزمون گروه اول از 8 تا 9:00 صبح بوده و مدت آن 40 دقیقه است.

برنامه آزمون گروه دوم از 10 تا 11:00 صبح بوده و مدت آن 40 دقیقه است.

برای هر کاربر فقط آزمون مربوط به گروه خودش باید قابل مشاهده باشد.

خواهشمند است اعضای هر گروه تا قبل از شروع آزمون، زمانبندی آزمون را ملاحظه فرمایند و هر گونه مشکلی را اطلاع دهند تا برطرف شود. موقع آزمون تا حد امکان فقط گروهی که آن ساعت آزمون دارند وارد سامانه شوند.

آزمون مجدد درس فلسفه تعليم و تربيت رسمي و عمومي در جمهوري اسلامي نیز در روز جمعه هفته آینده 1399/04/27 برگزار خواهد شد. در مورد افرادی که نمره قبولی کسب نکرده باشند نیز متعاقبا برنامه زمانی جهت آزمون جبرانی اعلام خواهد شد.

افرادی که در آزمونهای مجدد شرکت می کنند نمره قبلی آنها اعم از قبولی یا مردودی کأن لم یکن تلقی خواهد شد. لذا کسانی که نمره قبولی در آزمونهای قبلی کسب نموده اند با علم به این موضوع در تصمیم گیری دقت فرمایید.