اعلانات سایت

اصلاحیه برنامه هفتگی دوره مهارت آموزي معرفی شدگان نهائی استخدام معلمین حق التدریسی سری سوم در سال 1399 در رشته‌هاي فني و حرفه‌اي

اصلاحیه برنامه هفتگی دوره مهارت آموزي معرفی شدگان نهائی استخدام معلمین حق التدریسی سری سوم در سال 1399 در رشته‌هاي فني و حرفه‌اي

از رضا عمادی در
Number of replies: 0


اصلاحیه برنامه هفتگی دوره مهارت آموزي معرفی شدگان نهائی استخدام معلمین حق التدریسی سری سوم در سال 1399 در رشته‌هاي فني و حرفه‌اي که از روز شنبه 1400/04/05 شروع می شود به صورت فایل پیوست اعلام می گردد.