اعلانات سایت

اطلاعیه مهم

اطلاعیه مهم

از رضا عمادی در
Number of replies: 0

به اطلاع مهارت آموزان گرامی می رساند:

با توجه به اینکه دوره مهارت آموزان حق التدریسی سری اول ، سوم و استخدامی سال 99برخی گروهها  با کمی تاخیربرگزار شده و اینکه برخی مهارت آموزان در این دوره ها با تاخیر گزینش شده اند، لذا جهت ایجاد فرصت مطالعه و انجام تکالیف و همچنین برگزاری کلاسهای جبرانی، برنامه قبلی زمانبندی آزمونها کنسل شده و برنامه آزمونهای این دوره ها  با زمان بندی جدید از طریق  تابلو اعلانات اطلاع رسانی خواهد شد، سایر برنامه ها از جمله شروع پودمان سوم به قوت خود باقی است.