اعلانات سایت

اطلاعیه مهم آزمون پودمان دوم

اطلاعیه مهم آزمون پودمان دوم

از محمدجواد حاجي قاسمي در
Number of replies: 0

به اطلاع مهارت آموزان گرامی می رساند آزمون پودمان دوم معلمان حق التدریسی سری دوم و مهارت آموزان ماقبل طبق برنامه پیوست از تاریخ 1400/04/31 لغایت 1400/05/04 برگزار می گردد:

tag ها: