اعلانات سایت

اطلاعیه شروع برنامه درس آموزش تلفیقی- معلمان حق التدریسی سری دوم

اطلاعیه شروع برنامه درس آموزش تلفیقی- معلمان حق التدریسی سری دوم

از محمدجواد حاجي قاسمي در
Number of replies: 0

به اطلاع مهارت آموزان حق التدریسی سری دوم می رساند که درس آموزش تلفیقی از روز شنبه 1400/05/16 بر اساس برنامه پیوست در سامانه آموزش مجازی برگزار خواهد شد. 

tag ها: