اعلانات سایت

اطلاعیه آزمون جبرانی درس فلسفه تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران

اطلاعیه آزمون جبرانی درس فلسفه تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

آزمون جبرانی درس فلسفه تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران در روز جمعه 99/04/27 ساعت 17 لغایت 18 و به مدت 40 دقیقه برگزار خواهد شد.

نمرات نهایی آزمون قبلی این درس اعلام شده و در بخش نمرات برای مهارت آموزان قابل مشاهده است. با توجه به تعداد محدود نمرات زیر حد نساب قبولی آزمون گروه بندی نشده و برای همه قابل مشاهده خواهد بود.

بدیهی است افرادی که در آزمونهای جبرانی شرکت می کنند نمره قبلی آنها اعم از قبولی یا مردودی کأن لم یکن تلقی خواهد شد. لذا کسانی که نمره قبولی در آزمونهای قبلی کسب نموده اند با علم به این موضوع در تصمیم گیری دقت فرمایید.