اعلانات سایت

اطلاعیه برنامه آزمون پودمان اول معلمان حق التدریسی سری سوم، مهارت آموزان استخدامی سال 1399و مهارت آموزان سنوات ماقبل

اطلاعیه برنامه آزمون پودمان اول معلمان حق التدریسی سری سوم، مهارت آموزان استخدامی سال 1399و مهارت آموزان سنوات ماقبل

از محمدجواد حاجي قاسمي در
Number of replies: 0

به اطلاع معلمان حق التدریسی سری سوم، مهارت آموزان استخدامی سال 1399و مهارت آموزان سنوات ماقبل می رساند برنامه آزمون پودمان اول شامل دروس: فلسفه تربیت رسمی و عمومی؛ روانشناسی و کاربرد آن در آموزش؛ اصول و روش های یاددهی و یادگیری و آموزش تلفیقی به پیوست تقدیم حضور می گردد:

tag ها: