اعلانات سایت

اطلاعیه زمان برگزاری آزمون مجدد درس فلسفه تربیت رسمی و عمومی

اطلاعیه زمان برگزاری آزمون مجدد درس فلسفه تربیت رسمی و عمومی

از محمدجواد حاجي قاسمي در
Number of replies: 0

به اطلاع مهارت آموزان محترم میرساند :
آزمون مجدد درس فلسفه تربیت رسمی و عمومی در روز یکشنبه مورخ 1400/05/24 برگزار خواهد شد. لازم به ذکر است که شرکت در این آزمون داوطلبانه بوده و اجباری نیست و مهارت آموزانی که در آزمون مجدد شرکت کنند نمره قبلی ایشان در این درس کان لم یکن خواهد شد.

tag ها: