اعلانات سایت

اطلاعیه آزمون مجدد دروس پودمان اول

اطلاعیه آزمون مجدد دروس پودمان اول

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

به اطلاع مهارت آموزان استخدامی وزارت آموزش و پرورش می رساند: آزمون مجدد برای افرادی که تایید مشروط شده اند و در برخی دروس پودمان اول نمره قبولی کسب نکرده اند، در آذرماه و بعد از دوره پودمان سوم و به همراه دروسی که احیانا ممکن است برخی از دروس پودمان سوم نیز نمره قبولی کسب نکرده باشند برگزار خواهد شد. لذا مهارت آموزان محترم از تماس های تلفنی برای پیگیری اجتناب فرمایند و منتظر اطلاعیه آن بعد از پایان دوره پودمان سوم باشند.