اعلانات سایت

اطلاعیه شماره (1) آزمون مجدد تابستان 1400

اطلاعیه شماره (1) آزمون مجدد تابستان 1400

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

به اطلاع مهارت آموزان تعيين تكليف حق التدريسان (هر سه دوره) و آزمون استخدامی سال 1399 و سال‌های ماقبل می‌رساند:
آزمون مجدد دروس پودمان‌های 1و2 و همچنین پودمان مهارتی- تخصصی فقط برای آن دسته از افرادی مجاز است که حداقل در  یکی از دوره‌ها در کلاس‌های آن درس شرکت داشته و تکالیف و پروژه‌های درس را انجام داده اند ولی موفق به شرکت در آزمون درس نشده اند و یا نمره قبولی کسب نکرده اند. تاکید می‌شود افرادی که در طی دوره در کلاس درسی شرکت نکرده اند مجاز به شرکت در آزمون مجدد آن درس نیستند و الزاما باید در دوره‌هایی که از اول مهر شروع خواهد شد در کلاس آن درس شرکت کنند.
جهت شرکت در آزمون مجدد مهارت آموز باید به سامانه گلستان مراجعه کرده و درس مورد نظر را به صورت تکدرس انتخاب و هزینه آن را پرداخت نماید. با توجه به توضیحات فوق عواقب هرگونه اشتباهی بعهده مهارت آموز بوده و وجه پرداخت شده عودت داده نخواهد شد.
توجه داشته باشد درصورت ثبت نام و شرکت در آزمون مجدد؛  نمره قبلی آن درس "کان لم یکن تلقی" خواهد شد.

آزمون در دهه آخر شهریور برگزار خواهد شد. نمرات مهارت آموزان به مرور تکمیل و در سامانه گلستان ثبت می گردد. تا اطلاع رسانی بعدی از هرگونه تماس با دانشگاه اجتناب فرمایید.