اعلانات سایت

اطلاع رسانی تعطیلی سامانه آموزشی LMSMAHARAT جهت بروزرسانی

اطلاع رسانی تعطیلی سامانه آموزشی LMSMAHARAT جهت بروزرسانی

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

به اطلاع کاربران محترم می رساند سامانه آموزشی LMSMAHAT‌ از ساعت ۷ صبح روز دوشنبه مورخ 1400/06/29 تا 10 صبح روز سه شنبه 1400/06/30جهت بروزرسانی در دسترس کاربران نخواهد بود.

(توسط رضا عمادی ویرایش شد - زمان اصلی طرح مطلب چهارشنبه، 24 شهریور 1400، 10:16 صبح بوده است)