اعلانات سایت

اطلاعیه مهلت ثبت نام تکدرس برای آزمون مجدد

اطلاعیه مهلت ثبت نام تکدرس برای آزمون مجدد

by مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی -
Number of replies: 0

به اطلاع آندسته از مهارت آموزان که مطابق اطلاعیه قبلی شرایط ثبت نام در آزمون مجدد را دارند، می رساند:

درخواست اعتراضات مهارت آموزان رسیدگی شده و نمرات نهایی در سامانه گلستان ثبت شده است، لذا افرادی که نمره قبولی کسب نکرده اند، تا پایان روز دوشنبه مورخ 1400/06/29 مهلت دارند، نسبت به ثبت نام تکدرس اقدام نمایند.