اعلانات سایت

اطلاعیه آزمون مجدد

اطلاعیه آزمون مجدد

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

به اطلاع آندسته از مهارت آموزان که مطابق اطلاعیه‌های قبلی طبق شرایط ثبت نام در آزمون مجدد تکدرس ثبت نام کرده اند، می رساند:

آزمون مجدد دروس از روز چهارشنبه مورخ 1400/06/31 روزانه دو درس برگزار می شود. مهارت آموزان باید با مراجعه به سامانه آموزش الکترونیکی در میزکار خود وارد آزمون مجدد شده و در زمان مشخص شده در آزمون شرکت نمایند.

افرادی از مهارت آموزان سالهای ماقبل 1399 که تکدرس ثبت نام کرده و در طی دوره نمره قبولی آن درس را کسب کرده اند نیازی به شرکت در آزمون مجدد آن درس ندارند.

همچنین افرادی که قبلا نمره قبولی درس را کسب کرده اند و در سامانه گلستان ثبت شده است، نیاز به آزمون مجدد ندارند.

سوالات آزمون برخی درس ها هنوز بارگذاری نشده است و به مرور بارگذاری خواهد شد. از تماس تلفنی در این رابطه خودداری فرمایید.