اعلانات سایت

اطلاعیه مربوط به نمرات نهایی درس ارزشیابی یادگیری و نمرات نهایی و آزمون مجدد درس اصول و روشهای یاددهی و یادگیری

اطلاعیه مربوط به نمرات نهایی درس ارزشیابی یادگیری و نمرات نهایی و آزمون مجدد درس اصول و روشهای یاددهی و یادگیری

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

به اطلاع می رساند، نمرات نهایی درس اصول و روشهای یاددهی و یادگیری و درس ارزشیابی یادگیری در بخش نمره ها و در ستون نمره و ردیف آزمون پایانی در سامانه ثبت شده و برای دانش‌پذیران قابل مشاهده است. (نمره نهایی جمع نمره کسب شده در آزمون قبلی با نمره تکلیف انجام شده می باشد و هیچ نمره دیگری اضافه نشده است.) 

آزمون جبرانی درس اصول و روشهای یاددهی و یادگیری نیز در روز شنبه 1399/05/04 ساعت 17 لغایت 18 و به مدت 40 دقیقه برگزار خواهد شد. نمرات نهایی آزمون قبلی این درس اعلام شده و در بخش نمرات برای مهارت آموزان قابل مشاهده است. با توجه به تعداد محدود نمرات زیر حد نساب قبولی، آزمون گروه بندی نشده و برای همه قابل مشاهده خواهد بود.

بدیهی است افرادی که در آزمونهای جبرانی شرکت می کنند نمره قبلی آنها اعم از قبولی یا مردودی کأن لم یکن تلقی خواهد شد. لذا کسانی که نمره قبولی در آزمونهای قبلی کسب نموده اند با علم به این موضوع در تصمیم گیری دقت فرمایید.