اعلانات سایت

برنامه کلاسی ویژه پودمان اول دوره مهارت آموزان تعیین تکلیف حق التدریسی سری چهارم مهر1400 و تاخیر گزینش استخدامی 1399 و ماقبل

برنامه کلاسی ویژه پودمان اول دوره مهارت آموزان تعیین تکلیف حق التدریسی سری چهارم مهر1400 و تاخیر گزینش استخدامی 1399 و ماقبل

از محمدجواد حاجي قاسمي در
Number of replies: 0

برنامه کلاسی ویژه پودمان اول دوره مهارت آموزان تعیین تکلیف حق التدریسی سری چهارم مهر1400 به پیوست اطلاع رسانی می گردد:

(توسط رضا عمادی ویرایش شد - زمان اصلی طرح مطلب جمعه، 23 مهر 1400، 6:32 عصر بوده است)