اعلانات سایت

برنامه پودمان دوم

برنامه پودمان دوم

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

پودمان دوم از هفته آینده شروع می شود.

دروس مهارت آموزان در پودمان دوم تعریف شده و برنامه اجرایی رشته هایی که آماده اجرا می باشد روز جمعه 1399/05/10 در اعلانات سامانه درج و از روز شنبه شروع می شود. برنامه ریزی بقیه رشته ها نیز در اوایل هفته تکمیل و اعلام خواهد شد.

برنامه ها به صورت برخط اجرا و ضبط خواهد شد و مهارت آموزان به صورت خارج از خط نیز دسترسی خواهند داشت. لذا افرادی که به دلیل احتمالی مشکلات اینترنت در کلاس های برخط حاضر نباشند می توانند خارج از خط محتوای ضبط شده را استفاده نمایند.

لطفا از تماس تلفنی به جد اجتناب کرده و اطلاعیه ها را فقط از طریق تابلو اعلانات سامانه پیگیری نمایید.