اعلانات سایت

اطلاعیه

اطلاعیه

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

اطلاعیه :
به اطلاع مهارت آموزان سری چهارم می رساند: در صورتی که دروس تخصصی پودمان مهارتی و 4 درس عمومی (ایمنی و بهداشت در محیط آموزشی،اخلاق حرفه ای، نقش اجتماعی معلم و مشاوره و راهنمایی) در دوره جاری برایشان فعال نشده است در اسرع وقت با شماره های 02122970016 و 02122970058 مرکز آموزشهای مجازی تماس حاصل نمایند. مهارت آموزان دوره های ماقبل نیز اگر در این دروس نمره قبولی کسب نکرده اند حتما تماس بگیرند.