اعلانات سایت

اطلاعیه شماره 2

اطلاعیه شماره 2

از مدير سامانه در
Number of replies: 0

 به اطلاع مهارت آموزان آزمون استخدامی 1400 و حق التدریسی سری ششم میرساند:

پس از انتخاب واحد در سامانه گلستان کاربری شما فعال خواهد شد.

انتخاب واحد به صورت خودکار انجام خواهد شد .

نام کاربری: شماره دانشجویی

رمز عبور:کد ملی 

به پیوست فایل راهنمای سامانه ضمیمه گردیده است.

لذا از تماس تلفنی اجتناب فرمایید.