اعلانات سایت

اطلاعیه شماره 3

اطلاعیه شماره 3

از مدير سامانه در
Number of replies: 0

 به اطلاع مهارت آموزان آزمون استخدامی 1400 و حق التدریسی سری ششم میرساند:

تاریخ شروع کلاسها از روز یکشنبه مورخ 1401/06/06 می باشد.