اعلانات سایت

اطلاعیه شماره5

اطلاعیه شماره5

از مدير سامانه در
Number of replies: 0

برنامه کلاسی مهارت آموزان سالهای قبل:

 

تذکر: حتما در کلاسها شرکت نمایید

 

Attachment برنامه گروه 23.PNG